De Archeologische Werkgroep Waterland (ook wel AWW genoemd) is een werkgroep van de historische Vereniging Oud-Monnickendam (VOM) en is bijna 12,5 jaar geleden opgericht in Monnickendam.

Het doel van de werkgroep is het veiligstellen bij verstoring van het bodemarchief, middels waarneming, determinatie, restauratie, conservering, archivering, beheer, opslag, tentoonstelling en voorlichting van datgene wat is aangetroffen in de bodem van Waterland. Daarnaast willen we de kennis over en de geschiedenis (en archeologie) van Monnickendam en Waterland verder bevorderen.

De werkgroep bestaat uit een driekoppig bestuur en wordt gevormd een voorzitter, penningmeester en secretaris. De werkgroep telt circa vijftien leden waarvan circa zeven actieve leden.