Vondsten bij baggerdepot Broeker trekvaart

Waterland-20140717-draglineAfgelopen donderdag hebben enkele leden van de werkgroep veldwerk verricht bij de aanleg van een baggerdepot langs de Broeker trekvaart even buiten Monnickendam. Het baggerdepot wordt aangelegd in het kader van de baggerwerkzaamheden in de Broeker trekvaart. Daarbij zijn diverse 17e en 18e eeuwse vondsten gedaan.

De baggerwerkzaamheden volgen op de vervanging en aanleg van de oeverbescherming door de aannemersbedrijf Schilder (in opdracht van Provincie Noord-Holland) in de Broeker trekvaart tussen Broek in Waterland en Monnickendam. Niet alleen de vervanging van de oeverbescherming zijn interessant voor de werkgroep, ook de aanleg van het baggerdepot zelf. Met behulp van een dragline is een halve meter grond uitgegraven die wordt gebruikt om een dam van circa 2 meter hoog rond het depot aan te leggen.

Waterland-20140717-slootpatroonBij de graafwerkzaamheden zijn geen sporen van voormalige bewoning (funderingen o.i.d.) gevonden. Wel zijn op enkele plaatsen vroegere slootpatronen te herkennen aan het kleurverschil. Het verschil in kleur wordt veroorzaakt doordat de oude geul of sloot opgevuld is met ander materiaal (zie nevenstaande foto).

 

Ook viel op dat de bodem van het uitgegraven depot heel verschillend is. Op sommige stukken was een dikke grijze kleilaag te zien en op andere delen een sompige veenlaag.

De vondsten die op het oog zijn gedaan waren hoofdzakelijk 17e en 18e eeuws. Helaas leverde het zoeken met de metaaldetector geen resultaten op. Hieronder enkele foto’s met een korte beschrijving.

Waterland-20140717-parfumflesje Waterland-20140717-pijpenkoppen
Een parfumflesje 19e/20e eeuw Diverse 17e eeuwse pijpenkoppen (en een enkele 18e eeuwse)
Waterland-20140717-kleigrond Waterland-20140717-randfragment
Aangetroffen kleigrond Randfragment aardewerk met een opvallende dubbele rand