Verslag werkgroepvergadering donderdag 28 november

DSC_0728Donderdagavond 28 november om 20:00 uur was de vergadering van de Archeologische Werkgroep Waterland gepland in de vergaderzaal van het VVV-kantoor. Er werden diverse zaken besproken, zoals het recent uitgevoerde veldwerk, het contact met de gemeente en het overleg met het bestuur van Oud Monnickendam.

Tijdens de vergadering stonden diverse artefacten, vondsten en veel scherfmateriaal uitgestald op de vergadertafel. Naast deze vondsten waren ook veel scherven van het Weezenland (2011) op de tafel uitgelegd.

De belangrijkste onderwerp was eigenlijk wel het gesprek met het bestuur van Oud Monnickendam. Belangrijke archeologische uitgangspunten met het bestuur werden doorgenomen maar ook de beperkte werkruimte die nu beschikbaar is in het museum. In overleg met het bestuur wordt nu uitgekeken naar een geschikte ruimte waar de werkgroep vondsten kan schoonmaken, determineren, restaureren en klaar maakt voor deponeren.

Naast het contact met het bestuur wordt ook met de gemeente een structureel contact opgebouwd ten aanzien van het betrekken van de werkgroep bij mogelijk toekomstige opgravingstrajecten. Niet alleen bij officiële opgravingen maar ook bij kleine grondverstoringen willen we als werkgroep bijtijds kunnen meekijken in de verstoorde cq. opgeworpen grond.

DSC_veldwerk DSC_vergadering2
DSC_vergadering1 DSC_0729

Maar het meest interessante waren op deze avond bijvoorbeeld de wel enkele kilo´s wegende kloostermop, de kleine glazen flesjes in verschillende vormen, de randfragmenten van verschillende kogelpotten en de verschillende scherven in groot en klein, met mooie motieven of beeltenissen. Ook de metalen vondsten, waar we nog geen idee van hebben wat het precies voorstelt of betekent, spreken natuurlijk tot de verbeelding en prikkelen de fantasie.

Kortom een geslaagde vergadering tussen allerlei mooie vondsten!