Verslag presentatie archeologie rondom Markermeerdijken

Afgelopen dinsdagavond waren meer dan vijftien geïnteresseerden afgekomen op de presentatie over de archeologie van de Markermeerdijken in de werkruimte van de werkgroep. De presentatie werd gegeven door archeoloog Jan Willem Oudhof van de Alliantie Markermeerdijken. Lees verder hoe de archeologie is geregeld rond de Markermeerdijken. 

De archeologie van het dijkversterkingsproject van de Markermeerdijken is alweer een aantal jaar onderweg. Veel zaken zijn aan het licht gekomen, zoals het scheepswrak van Warder, de sarcofaag van Etersheim en een verdronken dijk uit de 15e eeuw bij Uitdam. Bij hetzelfde Uitdam werd ook nog het wrak van de botter VD10 aangetroffen.  Allemaal vondsten die gedaan zijn in het voortraject van het dijkversterkingsproject tussen Hoorn en Durgerdam. En voornamelijk buitendijks.

In de volgende fase van het dijkversterkingsproject komen de dijken zelf aan bod. Wat brengen de horizontale asverschuivingen qua archeologie met zich mee? En wat kan de rol van de archeologische vrijwilligers hierbij zijn? Archeoloog Jan Willem Oudhof legde dit in haarfijn uit. Benieuwd naar het uitgebreide verslag?

Update: Lees dan volgende week hier het Waterlands Weekblad met het complete verslag over de archeologie van de Markermeerdijken!

Wil je meer weten over de mogelijkheden omtrent archeologisch vrijwilligerswerk neem dan contact op met onze werkgroep, via info [ at ] archeologiewaterland . nl of kom eens langs in onze werkruimte op sportpark Markgouw. Elke dinsdagavond zijn wij hier te vinden tussen 20 en 22 uur.