Veldwerk tussen Broek en Monnickendam

kogelpot 13 e eeuw kleinAfgelopen zaterdag heeft de werkgroep veldwerk verricht tussen Broek in Waterland en Monnickendam. Het doel was om het landschap tussen Overlekergouw en het Monnickmeer te leren (her)kennen en vast te leggen. Het veldwerk leverde diverse scherven op.

Met een klein groepje werd het landschap verkend bij de oude molen langs de N247, nadat de boer toestemming had gegeven om de opgeworpen bagger op de walkanten te onderzoeken. In eerste instantie werden verschillende gedempte slootjes in het landschap herkend. Al deze slootjes hadden allemaal de vroegere west-oost oriëntatie.

We zijn via diverse damhekken langs flink wat sloten gelopen, en na 800 meter zagen we een hobbelig patroon in het veld, met wat meanderachtig waterloopjes, deels in gedempte toestand.

Na goed zoeken, vonden wij via enkele molshopen en slootkantjes toch nog enkele kogelpotscherfjes (datering: 1200 – 1300) en ook langs de slootkant langs het fietspad.

Waarschijnlijk de restanten van de eerste ontginningsnederzettingen in dit gebied. Deze nederzetting had de ontwatering in noordoostelijke richting lopen, voor Monnickendam langs uitwaterend in het huidige Monnickendammergat.

De overige vondsten die zaterdagmiddag zijn gedaan, zijn hieronder (incl. datering) opgenomen:

  • Steengoed scherf (14e eeuws)
  • Groene glasscherf van bol glas (18e eeuws)
  • Vensterglas, 1,5 mm (18e eeuws)
  • Deel van een eikenhouten plankje (datering onbekend)
  • Fragment Westerwaldkruik met opschrift (19e eeuws)