Veldwerk in Broek bij de Trambaan

puddelijzer_kleinAfgelopen zaterdagmiddag heeft de werkgroep veldonderzoek verricht bij de nieuwbouwlocatie van de Trambaan in Broek in Waterland. Samen met leden van “Oud Broek” werd de opgeworpen bagger en afgegraven grond nader bekeken. Dit leverde diverse vondsten op, waaronder divers rood bakkend aardewerken scherven en een fragment zogenaamd puddelijzer.

Na het veldonderzoek op 11 januari tussen Broek en Monnickendam werd deze keer aan de andere kant van de N247 veldonderzoek verricht. Tijdens ons onderzoek zijn we bijgestaan door leden van de vereniging “Oud Broek“. Nadat een dag eerder de eigenaren van de landerijen toestemming hadden gegeven om het terrein te betreden voor het veldonderzoek werd gestart aan de Burgemeester Peerenboomweg. Via deze plek, zijn we via enkele weilanden langs de Molengouw gelopen. Er is flink gebaggerd, doch het merendeel van de bagger bestond uit drijfbagger, dat bestaat uit organisch materiaal, zoals bladeren, en wat drijfveen. In de bagger werd veel modern erfgoed gevonden, namelijk bakstenen, wieldop, plastic, wijnflessen en bierblikjes. De bakstenen zijn netjes langs de slootkant gelegd om schade aan maaimachines te voorkomen.

Tussentijds werden enkele losse zwerfvondsten gedaan, zoals oud glas van een bolle 18 e eeuwse fles, een scherf van een Westerwald zoutvat en wat roodbak aardenwerk.

Op de plek naast de nieuwbouwlocatie aan gekomen, lag een grote berg met donker gemixte afgegraven grond, afkomstig van de nieuwbouwlocatie. De opgeworpen berg bracht echter weinig aan het licht. Met de metaaldetector werd nog wel een stuk ijzer gevonden, naar later bleek een fragment puddelijzer.

Hieronder de meest in het oog springende vondsten, met de waarschijnlijke datering tussen haakjes:

  • hotelkopje (wit) zonder schoteltje (datering: 1950);
  • porceleinen isolator (20e eeuw);
  • fragment Westerwald zoutvat (19e en 20e eeuw);
  • donkergroen gekleurde glasscherf van een bolle fles (18e eeuw);
  • scherven roodbakkend aardewerk (18e en 19e eeuw);
  • oud fragment puddelijzer (18e eeuw, zie afbeelding).