Van opslag- naar multifunctionele werkruimte

Sinds begin vorig jaar is de werkgroep druk bezig met het realiseren van een nieuwe werkruimte, nadat we in maart 2017 onze werkruimte aan het Galgeriet moesten verlaten. Hoe dit allemaal tot stand is gekomen lees je hieronder.

Nadat we in maart 2017 de werkruimte aan het Galgeriet hebben verlaten zijn we druk doende geweest met het vinden van een nieuwe ruimte. Na het Galgeriet konden we alle kratten met scherven en andere materialen opslaan op de Gemeentewerf van Monnickendam (zie nevenstaande foto). Omdat dit alleen opslag betrof zijn we verder gaan zoeken naar een multifunctionele ruimte, waar enerzijds opslag mogelijk beschikbaar was maar anderzijds ook de ruimte gebruikt was voor het uitzoeken van scherven en ander vondstmateriaal, tentoonstelling cq. expositie, restauratie, educatie, determinatie en ontvangst van een geïnteresseerd publiek. Zeg maar, eiigenlijk een kleine ArcheoHotspot.

Terug naar de opslagruimte aan het Galgeriet. Omdat de opslagruimte alleen opslag betrof (de naam zegt het in feite al) zijn we diverse afspraken gaan plannen, gesprekken gaan voeren en e-mails opstellen en versturen om toch onze gekoesterde eigen werkruimte te vinden. Alle inspanningen leverde in maart 2018 de sleutel op van ons nieuwe onderkomen. Aan de ruimte moest wel het e.e.a. verbouwd worden maar dat heeft intussen zijn vruchten afgeworpen. We zijn inmiddels zover dat de laatste hand wordt gelegd aan een ruimte waar het publiek ontvangen kan worden om archeologische bodemvondsten te bekijken of te laten determineren, maar waar we ook bodemvondsten kunnen opslaan en restaureren.

De hiernaast afgebeelde foto laat de zogenaamde “tegeltjeswand” zien met verschillende tegels uit verschillende tijdsperiodes.

Binnenkort meer nieuws over de opening van onze werkruimte. Stay tuned!!