Rondleiding en vragencollege in Huis van Hilde

Vanmiddag was een tweetal leden van de werkgroep aanwezig bij de laatste sessie van de basiscursus archeologie in het Huis van Hilde in Castricum. Naast een rondleiding door de verschillende depots en een kijkje achter de keuzes bij het opzetten van een tentoonstelling was er als afsluiting een vraag- en hoorcollege met stadsarcheoloog Anja van Zalinge. Na het college ontvingen alle deelnemers aan de basiscursus archeologie een eigen certificaat. Lees verder

Cursus 6: in de archeotuin meten, vlakken, schaven, couperen en sporen veiligstellen

Afgelopen zaterdag waren drie leden van de werkgroep te gast bij de werkgroep van Castricum. Hier werd de 6e basiscursus archeologie gegeven waar de cursisten zelfstandig aan de slag gingen in de archeotuin. Met een eigen Plan van Aanpak (PvA) gingen de cursisten een opgraving uitvoeren met als doel het terugvinden van sporen en andere bodemvondsten. Lees verder