Stadsgidsen op bezoek

Gisteravond ontvingen we de Stadsgidsen van Monnickendam in onze archeologische werkruimte. De gidsen kregen uitleg over de werkzaamheden van de amateurarcheologen en over de verschillende bodem-vondsten uit Waterland.

De Stadsgidsen van Monnickendam vertellen in het toeristische seizoen, middels een boeiende wandeling door de binnenstad van Monnickendam, over de historie en ontwikkeling van Waterland en in het bijzonder van Monnickendam natuurlijk. Om deze wandeling nog boeiender te maken kregen de gidsen een rondleiding in de archeologische werkruimte van de werkgroep. Naast een boeiend verhaal van een gids kunnen bodemvondsten of oude gebruiksvoorwerpen of objecten, denk aan de rode sarcofaagdeksel op het Weezenland, het historisch verhaal aanvullen.

In de werkruimte kregen de stadsgidsen tekst en uitleg van twee leden van de werkgroep. Uitleg werd gegeven over hoe de Waterlandse amateurarcheologen veldwerk uitvoeren, bodemvondsten determineren maar ook restaureren (check onze vondstendatabase maar eens). Welke vondsten zijn nou opmerkelijk en welke vondsten zijn heel erg oud, waren een paar vragen van de gidsen. Ook werd aangegeven hoe de werkgroep bodemvondsten in de werkruimte vastlegt voor het nageslacht. Al met al een geslaagde avond hoe twee onderdelen van de historische vereniging Oud Monnickendam meer te weten komen over elkaars activiteiten en werkzaamheden.