Sponsorbijdrage van Coöperatieve Windenergie Waterland

Afgelopen vrijdagavond ontving de werkgroep een sponsorbijdrage van 500 euro van Coöperatieve Windenergie Waterland (CWW). Met dit bedrag kan de werkgroep haar activiteiten (educatie en publieksvoorlichting) uitbreiden en anderzijds de werkgroep verder professionaliseren en profileren waarbij archeologisch erfgoed in Waterland nog meer onder de aandacht wordt gebracht.

Vrijdagavond om 20 uur waren diverse vrijwilligersorganisaties uit Waterland bijeen in het Weeshuis van Monnickendam. In het weeshuis werd bekendgemaakt wat de sponsorbijdrage van Coöperatieve Windenergie Waterland (CWW) was voor de aanwezige maatschappelijke organisaties. Voor 2017 heeft de CWW een bedrag van 20.000 euro gereserveerd waarbij voor een afzonderlijk project tot maximaal 1000 euro gesponsord wordt. Hiermee wil de CWW inwoners en uit Waterland en Edam-Volendam zoveel mogelijk laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens.

Bijeenkomst Coöperatieve Windenergie Waterland in het Weeshuis van Monnickendam.         Foto: Markernews.com

Zoals in de introductie aangegeven wil de werkgroep haar activiteiten verder professionaliseren en uitbreiden. In de winter hebben een aantal leden al deelgenomen aan een basiscursus archeologie van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Hierdoor wordt het kennisniveau m.b.t. het beheer en veiligstellen van (bedreigd) erfgoed nog meer verbeterd.

Daarnaast gaan we de educatieve activiteiten verder verbeteren. Hiervoor is professioneel materiaal nodig, die we langdurig en structureel kunnen inzetten. De aanschaf van een professionele grond- en gutsboor past in deze lijn. Naast deze boor gaan we meer materiaal aanschaffen die bij een professionele, archeologische werkgroep horen, bv. meetlinten, hoogtemeter, baken etc.

Naast een welkom sponsorbijdrage werden op deze avond ook diverse contacten gelegd met ander maatschappelijke organisaties. Op welke wijze specifieke uitdagingen door andere organisaties zijn aangegaan werden besproken en uitgewisseld. Het meest belangrijke natuurlijk was dat archeologie op deze avond onder de aandacht van de aanwezigen werd gebracht.