Scherven determineren na veldwerk

scherven-2-oude-zijdsDe afgelopen tijd heeft de werkgroep weer regelmatig veldwerk verricht middels diverse kleine archeologische waarnemingen. De bodemvondsten waren divers, zo werd blauw-wit scherfmateriaal gevonden, botmateriaal, een groot aantal pijpenkoppen en met behulp van metaaldetectie diverse muntjes uit de achttiende eeuw aangetroffen.

De vondsten zijn over een aantal weken gedaan waarbij we met toestemming van de eigenaren in de opgeworpen grond veel gefragmenteerd materiaal hebben aangetroffen. Zo vonden we een groot aantal blauw-wit gekleurde scherven, voornamelijk uit de periode 1700-1800. Ook troffen we een aantal scherffragmenten aan uit de 17e eeuw, maar die waren duidelijk minder vertegenwoordigd.

Pijpenkoppen
img_0779Naast scherven troffen we een grote verzameling van pijpenkoppen aan (zie onderstaande foto). De pijpenkoppen stammen uit dezelfde periode als het scherfmateriaal. De ketels van de pijpenkoppen, met de bekende hielmerken, de initialen van de makers of familie waartoe de ketel behoorde, zijn goed te determineren aan de hand van specifieke naslagwerken in onze werkruimte. Op de tafel hebben we de koppen ingedeeld in vakken waarbij de ketels ingedeeld hebben in vakjes. De ketel die het meest voorkwam was de zogenaamde “39 gekroond”, in totaal 22 koppen. Er was zeven koppen met Fleur de Lis motief en één kop met het wapen van Gouda (koggeschip?). Zie img_0790onderstaande foto. Ook hebben we twee pijpenkoppen teruggevonden met het hielmerk MGL. De maker was ene Gerrit Maarling en deze ketel was te dateren tussen 1769-1897.

 

 

Munten
Waren de scherven divers aanwezig, het aantal muntjes was ook divers. Zo vonden we een zogenaamde 1-Liard (1-oord) munt. Deze munt was geslagen in 1709 in het bisdom Luik te Namen in België. Naast deze munt detecteerden we ook een 1-Heller munt uit het Duitse Frankfurt am Main, geslagen in 1824. Verder troffen we nog drie Gelderse duiten en twee Zeeuwse duiten aan.

Dit zijn de eerste determinaties van het meest recente veldwerk van de werkgroep. We gaan de andere vondsten nog verder determineren en waar mogelijk restaureren. Voor de eigenaren maken we een overzichtelijk document met alle gedetermineerde vondsten. Zodra alle vondsten zijn gedetermineerd, waaronder ook de metaalvondsten, en het veldwerk op de desbetreffende locatie in Waterland is afgerond, melden we de vondsten ook aan de gemeentelijke- en provinciale erfgoedinstanties.