Rondleiding en vragencollege in Huis van Hilde

Vanmiddag was een tweetal leden van de werkgroep aanwezig bij de laatste sessie van de basiscursus archeologie in het Huis van Hilde in Castricum. Naast een rondleiding door de verschillende depots en een kijkje achter de keuzes bij het opzetten van een tentoonstelling was er als afsluiting een vraag- en hoorcollege met stadsarcheoloog Anja van Zalinge. Na het college ontvingen alle deelnemers aan de basiscursus archeologie een eigen certificaat.

Na verschillende onderdelen van de basiscursus archeologie was de laatste sessie vandaag in het archeologisch depot van de Provincie Noord-Holland, het Huis van Hilde in Castricum. Op deze laatste dag stond de depotvorming in het Huis van Hilde centraal: van het documentatie-, metaal-, keramiek- tot het achterstandsdepot. Tijdens deze rondleiding konden de deelnemers vragen stellen t.a.v. de grootte, werkwijze en beheer en opslag van dergelijke depots.


Naast deze rondleiding kregen de deelnemers ook een kijkje achter de centrale tentoonstelling in het Huis van Hilde. Op welke wijze is de tentoonstelling ingericht, welke keuzes zijn gemaakt en hoe is de klimaatregeling geregeld.
Na de lunch ging de laatste cursusdag verder met een vragencollege met stadsarcheoloog van de gemeente Haarlem. Welke achtergrond (opleiding, werkervaring etc,) heeft een stadsarcheoloog? Wat vormen de verschillende facetten van haar werkzaamheden? Maar ook hoe gaan de professionals om met de nieuwe wetgeving (Erfgoedwet 1 juli 2016) en hoe kijkt zij aan tegen de vrijwilligers in de archeologie.
Na het vragen college werden aan alle deelnemers de certificaten basiscursus archeologie uitgereikt. Hieronder enkele foto’s.