Gehucht Peereboom?

Het verdwenen gehucht Peereboom buitendijks in de Gouwzee? Locatie is niet met zekerheid vast te stellen.