Overleg Centrale Dorpenraad over veldwerk in Amsterdams Waterland

Vrijdag 9 februari heeft de werkgroep een overleg gevoerd met de werkgroep Historie van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord (LN) in Ransdorp. In het overleg heeft de werkgroep het veldwerk Amsterdams Waterland  nader toegelicht en werden diverse bodemvondsten bekeken. Het overleg leverde nieuwe contacten en diverse nieuwe ideeën op.

Sinds eind 2017 is de werkgroep, in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, aan het bestuderen hoe zij in Amsterdams Waterland veldwerk kan verrichten. Dit naar aanleiding van de vondst van de Badorf-scherf bij het landlopen in de buurt van Zunderdorp.

Om de lokale inwoners bij deze activiteit te betrekken heeft de werkgroep samen met de werkgroep Historie van de Centrale Dorpenraad LN gekeken op welke wijze we het veldwerk optimaal kunnen laten verlopen. Dit leverde diverse mogelijkheden op, waaronder het informeren van de boeren over het veldwerk alsmede lokale, in historie/archeologie geïnteresseerde inwoners uit bijvoorbeeld Ransdorp, Zunderdorp of Holysloot, bij het veldwerk betrekken. Om de vondsten zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen werkt de Archeologische Werkgroep met een speciale app om de vondsten direct door te geven en te plaatsen op de archeologische waardenkaart (AMK) van de Gemeente Amsterdam.

Naast het veldwerk werden ook andere ideeën geopperd als een determinatiemiddag voor vondsten van inwoners uit Ransdorp en omgeving. Veel inwoners hebben wel eens iets gevonden in hun achtertuin maar weten niet precies wat het is. Met een dergelijke middag kunnen we lokale bodemvondsten fotograferen, determineren en verder vastleggen in onze vondstendatabase. Bovendien kun je met een dergelijke middag archeologie (en de lokale historie) van Ransdorp en omgeving verder promoten.

Al met al een vruchtbaar overleg waarbij de Archeologische Werkgroep Waterland en de werkgroep Historie van de Centrale Dorpenraad LN diverse ideeën m.b.t. archeologie en historie verder gaan uitbouwen.