Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

De AWW beschikt over een eigen huishoudelijk reglement bestaande uit tien punten. Deze punten hebben betrekking op de vereniging maar ook op de werkgroep, vooral als het gaat om richtlijnen die de leden dienen aan te houden bij het verrichten van bodemonderzoek, veldwerk/veldonderzoek.

Op de ledenpas (hieronder verder genoemd als legitimatiepas) van de werkgroep wordt verwezen naar onderstaande richtlijnen van het huishoudelijk reglement.

punt 1.: Vraag altijd toestemming tot het zoeken aan de landeigenaar of beheerder van de grond.

punt 2.: Legitimeer je met je legitimatiepas,  welke jaarlijks wordt verstrekt door de werkgroep.

punt 3.: De legitimatiepas is alleen bestemd voor leden van de archeologische werkgroep.

punt 4.: Laat munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en de politie waarschuwen.

punt 5. Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij je toestemming hebt verkregen van de bevoegde instanties om mee te helpen bij een archeologische opgraving.

punt 6.: Neem zoveel mogelijk het metalen afval, zoals lood, koper of ijzer mee. Denk aan het milieu.

punt 7.: Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er geen schade zichtbaar is aan bijvoorbeeld een eventuele grasmat.

punt 8.: Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten binnen drie dagen gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort.

punt 9.: Bovengenoemde vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de provinciaal archeoloog. Het is ook mogelijk de vondsten aan te melden bij de werkgroep.

punt 10.: Het van zonsondergang tot zonsopkomst zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die ‘s nachts zoekt is verdacht bezig.