Contact

De Archeologische Werkgroep Waterland is op dinsdagavond aanwezig in de werkruimte. Zie onderaan de website voor de locatie en openingstijden.

Vondsten melden:
Voor het melden van archeologische bodemvondsten in de Gemeente Waterland kunt u contact opnemen met Afdeling Monumenten & Archeologie van de Gemeente Waterland.

Ook is het mogelijk archeologische bodemvondsten bij de werkgroep aan te melden. Wij zullen er dan voor zorgen dat vondsten bij bovenstaande afdeling worden aangegeven. Dat is mogelijk via het onderstaande e-mailadres.

E-mailadres:
archeologiewaterland [at] gmail.com

Colofon:
De beelden en teksten op deze website zijn gemaakt en geschreven door de leden van de Archeologische Werkgroep Waterland. Gebruik van deze beelden en teksten is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming.