Bestuur

Het bestuur van de Archeologische Werkgroep Waterland bestaat uit drie personen met onderstaande functies. Voor algemene vragen, vragen over ons nieuwe magazine of het melden van bodemvondsten kunt u mailen naar onderstaand e-mailadres.

Voorzitter
Marco Feenstra – voorzitter[2]archeologiewaterland.nl

Penningmeester
Jan Meerman – penningmeester[2]archeologiewaterland.nl

Secretaris
[vacant]

Donaties: voor het ondersteunen van onze activiteiten is het mogelijk € 10,00 over te maken op onderstaande bankrekening. U blijft dan op de hoogte van de ontwikkelingen, activiteiten en werkzaamheden van onze werkgroep. Daarbij ontvangt u twee keer per jaar ons eigen magazine “Archeologisch Magazine Waterland” op een door u opgegeven adres.

Rabobank rekening
NL38 RABO 0300 641 656
t.n.v. Oud-Monnickendam o.v.v. archeologie (of magazine)

Meer info?
Mail naar info[2]archeologiewaterland.nl