Over ons

De Archeologische Werkgroep Waterland (AWW) is de archeologische werkgroep van de historische vereniging Oud Monnickendam. De AWW doet onderzoek naar restanten van de vroegere bewoners van Waterland en Monnickendam in het bijzonder. Hiermee draagt de AWW actief bij aan de kennis over en belangstelling voor de geschiedenis van Monnickendam en Waterland.

Twee keer per jaar vergadert de werkgroep in de eigen werkruimte. De werkgroep beschikt over een eigen legitimatiepas (zie huishoudelijk reglement) die persoonlijk wordt verstrekt aan haar leden. Daarnaast heeft elk lid ook de beschikking over een eigen oranje hesje (zie foto links) met de opdruk “AWW / Archeologische Werkgroep Waterland” die gedragen wordt bij veldwerk of bij het verrichten van archeologische waarnemingen.

Voor vragen m.b.t. bovenstaande punten meld je bij de werkgroep via het volgende e-mailadres: archeologiewaterland@gmail.com