Maandelijks overleg in De Stegh

Afgelopen dinsdagavond kwamen de leden van de werkgroep bijeen voor het maandelijkse overleg. Tijdens het overleg werden diverse agendapunten als veldwerk, werkruimte, educatie, determinatiemiddagen en andere ontwikkelingen binnen de archeologie besproken. 

Meestal op de derde dinsdagavond van de maand komen de verschillende leden bijeen om het e.e.a. aan de hand van diverse agendapunten te bespreken. Zo ook afgelopen dinsdagavond, met als gast een inwoner uit Zunderdorp. Hij had met zijn vader lang geleden diverse objecten gevonden bij het graven van een nieuwe sloot. Over deze bodemvondsten wilde hij wel eens weten hoe oud ze waren en wat ze precies voorstelden. De persoon in kwestie had een vierkante en zeskantige tinnen lepel meegebracht en een Spaanse olijfoliekruik. Ook een mooie achttiende eeuwse tegel met scheepvaart setting zit tussen de bodemvondsten.

Tijdens de maandelijkse vergadering brengen leden altijd wel iets mee of zoals de meneer uit Zunderdorp met zijn bodemvondsten. Ook worden de laatste wetenswaardigheden op archeologisch en historisch gebied met elkaar gedeeld en taken onderling verdeeld om de status van een project, taak of activiteit een maand later onderling te bespreken.

De afgelopen dinsdagavond was weer een geslaagde en gezellige bijeenkomst annex vergadering. Om 21:45 uur ging iedereen weer huiswaarts.