Landlopen langs de Alewijksloot

Medio mei heeft de werkgroep veldwerk uitgevoerd langs de Alewijksloot in het gebied wat Opperwoude heet, nabij Uitdam. Doordat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de vaart uitgediept heeft werd er veel bagger op de walkant gedeponeerd. Een mooie gelegenheid om eens te kijken wat er allemaal uit de vaart naar boven kwam.

Nadat het Hoogheemraadschap bekend maakte dat er vaarten en sloten uitgebaggerd werden, hebben we als werkgroep een kleine waarneming op locatie uitgevoerd. Na overleg met de grondeigenaren kregen we toestemming om de bagger te bekijken. We troffen diverse puinrestanten aan. Opvallende zaken werden echter niet gevonden. Zie hieronder de foto’s van de waarneming.