Laatste werkgroepvergadering van 2013

Op zaterdagavond 28 december was de laatste werkgroepvergadering van 2013. Onder het genot van diverse hapjes en drankjes werden alle activiteiten van 2013 nog eens besproken. Ook werd alvast vooruitgelopen op de activiteiten voor 2014. Kortom, een gezellige avond!

In de vergaderzaal onder het VVV-kantoor aan de Middendam was afgelopen zaterdagavond alweer de laatste vergadering van 2013. Omdat het de laatste vergadering van het jaar was werden alle activiteiten die we dit (na)jaar hebben ondernomen nog eens bij stil gestaan.

DSC_0776 DSC_0778

Zo begon 2013 met een determinatiemiddag in het museum. Dit was alweer de tweede determinatiemiddag in successie na te zijn gestart in de kerstvakantie van 2012. Op deze middag wisten diverse bezoekers hun bodemvondsten of andere bezittingen door leden van de Archeologische Werkgroep determineren.

Eind januari werd een bezoek gebracht aan het nieuwe onderkomen van de Archeologische Werkgroep in Purmerend.

Begin april was de eerste noodopgraving aan de Pierebaan. Door het vervangen van de walbeschoeiing werden diverse opgeworpen walkanten met de piepers doorzocht. Het resultaat waren diverse vondsten.

Vanaf eind september werd gestart met verschillende veldonderzoeken, in samenwerking met Vereniging Suyderwou’s Historie. Daarna heeft de werkgroep veldwerk verricht op Marken.

In het nieuwe jaar hopen we als werkgroep  een eigen onderkomen te realiseren waar we diverse vondsten kunnen determineren, restaureren en documenteren. Ook staan er voor 2014 diverse projecten op de agenda, van dijkvakonderzoek, determinatiemiddagen in de schoolvakanties en educatieve projecten tot veldwerkzaamheden.