Interessant mini-symposium Warder onder water

warderonderwaterAfgelopen zaterdagmiddag was de opening van het mini-symposium Warder onder water in de Oude School van Warder. Het mini-symposium (met de sprekers Hans Hellingman, Michiel Bartels en Menno de Boer) omvat een kleine tentoonstelling over de geschiedenis met diverse vondsten van Warder e.o.. Het mini-symposium werd door de burgemeester van Zeevang geopend.

preswarderonderwaterHet mini-symposium presenteert de resultaten van het onderzoek naar het oude Warder, nu gelegen in het Markermeer. De eerste lezing was van Hans Hellingman. De voorzitter van de historische vereniging ging dieper in op de geschiedenis van Warder, maar ook het ontstaan en de noodzaak van de bedijkingen, die samenviel met de ontwikkeling van Warder.

Als tweede spreker kwam Michiel Bartels (Archeologische Dienst Hoorn) aan het woord. Hij betoogde dat, door diverse ontgravingen van zandputten, voor nieuwbouwwijken en de aanleg van snelwegen in Hoorn, het aannemelijk is dat er verschillende vondsten gedaan kunnen worden uit de Steentijd, IJzertijd en ook de Middeleeuwen.

zeeslagOok ging hij verder in op het groot aantal scheepswrakken in het IJsselmeer, mede door de verschillende oorlogen die op net water zijn uitgevochten, zoals de slag op de Zuiderzee in 1573 van de Watergeuzen tegen de Spanjaarden (zie foto links). Daarbij, zijn diverse schepen gezonken, en de kans om de gezonken slagschepen te vinden is groot.

Na de pauze heeft Menno de Boer (AWN-Zaanstreek) het verkennend onderzoek in het Markermeer toegelicht. Het vermoeden bestaat dat het oude Warder nu in het Markermeer ligt. Om dit uit te zoeken hebben de Historische Vereniging Warder, duikers van de Landelijke Werkgroep Archeologie onder Water en de Archeologische Vereniging afdeling Zaanstreek-Waterland een verkennend onderzoek uitgevoerd in het Markermeer.

onderwater onderwater2
onderwater3 onderwater4

Met behulp van een film werd in detail getoond hoe de vondsten tijdens dit onderzoek naar boven zijn gehaald en later zijn geconserveerd. Na afloop heeft de Burgemeester van Zeevang de tentoonstelling onthuld, en opengesteld voor het publiek (zie onderstaande foto’s)

tentoonstelling1 tentoonstelling2
tentoonstelling3 tentoonstelling4