Het educatieve programma in voorbereiding

dwarsdoorsnede-bodemMomenteel is de werkgroep druk doende met het educatieve programma voor (basis)scholen in Waterland. Voor erfgoed(educatie) is in de regio vaak weinig aandacht, terwijl er bij opgravingen altijd veel belangstellenden aanwezig zijn. Daarom start de werkgroep  na de zomervakantie met een tweetal programma’s, namelijk Archeologie in de klas en Op pad met de amateur-archeoloog, voor (basis)scholen in Waterland.

Belangstelling in erfgoed en in het bijzonder archeologie neemt de laatste tijd toe, mede door berichtgeving over recente opgravingen en vondsten in bijvoorbeeld Noord-Holland (bijvoorbeeld de vondsten op het tracé van de Westfrisiaweg), maar ook andere delen van het land (opgraving hunebedbouwers in Dalfsen, Drenthe). Ook bij de werkgroep zien we dat erfgoed veel in de belangstelling staat.

Daarom biedt de werkgroep vanaf het najaar Archeologie in de klas en Op pad met de amateur-archeoloog aan voor (basis)scholen in Waterland. Hierdoor brengen we kinderen/leerlingen in aanraking met erfgoed en archeologie. Wat is er namelijk leuker om te zien wat er in je eigen achtertuin allemaal is geweest. Kinderen en leerlingen leren hierdoor hun eigen omgeving beter kennen.

In het educatieve programma Archeologie in de klas komt de werkgroep tekst en uitleg geven op school. Kinderen cq. leerlingen kunnen vondsten van de werkgroep bekijken en vragen stellen aan de amateur-archeologen. Ook gaan de kinderen aan tafel scherven van bijv. een bord weer helemaal terugbrengen in originele staat. Daarbij krijgen ze uitleg over de functie van het object en de ouderdom.

dwarsdoorsnede-bodemHet tweede onderdeel van ons educatieve programma heet “Op pad met de amateur-archeoloog“. Kinderen/Leerlingen trekken onder begeleiding van een aantal leden van de werkgroep erop uit en proberen oude bewoningssporen en voorwerpen terug te vinden. Eenmaal gevonden wordt in groepsverband bekeken wat het voorwerp precies voorstelt en hoe oud het is.

Voor beide projecten heeft de werkgroep zojuist een dwarsdoorsnede van de Waterlandse bodem gemaakt. In één oogopslag is te zien welke grondlagen en welke objecten terug te vinden zijn in de bodem van Waterland.

Naast deze dwarsdoorsnede wordt ook de oer-hollandse pijp besproken. Waar is het van gemaakt? En welke pjjp is het oudst? En ook: Wat kunnen we allemaal ontdekken op de pijpekoppen? Diverse vragen die met de kinderen worden doorgenomen.

Hieronder nog enkele foto’s van ons educatieve programma (inclusief foto’s van de educatieve activiteiten met de naschoolse opvang via Stichting K.A.N.S. in 2014 in onze werkruimte)

7 item(s)