Geslaagd veldonderzoek

Afgelopen zaterdag 26 oktober organiseerde de archeologische werkgroep een veldonderzoek. Samen met Suderwou´s Historie is een bezoek gebracht aan de landerijen in de omgeving van Zuiderwoude. Er werden diverse bot- en scherffragmenten gevonden, maar ook contacten gelegd met de bewoners.

Op zaterdagmiddag hebben enkele leden van de archeologische werkgroep samen met leden van Suderwou´s Historie een bezoek gebracht aan de omgeving van Dijkeinde. Vanaf 14 uur waren we met polsstok en legitimatiepassen met de felgekleurde hesjes op de fiets gestapt richting Zuiderwoude.

Jaarlijks worden de sloten en vaarten in deze periode van het jaar geschoond. samen met de leden van Suderwou´s Historie een mooie manier om eens te kijken wat voor interessante oudheden in de opgeworpen grond/bagger op de walkant is terug te vinden. Bij het vinden van scherf- of botfragmenten kan gelijk de determinatiekennis van de leden aangesproken worden.

DSC_070701De vondsten die zijn gedaan zijn in de afbeelding hiernaast te zien. Zo zijn er verschillende scherfen en ook botten aangetroffen. Zoals je ziet zijn er delen van oude potten (het zwart gekleurde aardewerk) maar ook recenter materiaal (scherfen met een geglazuurde laag).

Het doel van deze middag was het speuren naar oudheden en het determineren en interpreteren van de vondsten. Daarbij wordt ook gekeken naar specifieke elementen in het landschap, zoals de aanwezigheid van puin en scherfmateriaal bij een oude dam. Naast het speuren is ook het leggen van contacten met (grond)eigenaren en bewoners in de omgeving belangrijk. Zo werden we deze middag bij een oude boer binnen gevraagd om eens te kijken naar zijn opgedane vondsten door de jaren heen. Zo was een deel van een baardmannetje (kruik) tussen de verschillende vondsten opgenomen.