Eerste werkgroepvergadering van 2014

vergadering_kleinAfgelopen vrijdagavond heeft de werkgroep haar eerste vergadering van het nieuwe jaar gehouden. De vergadering stond voornamelijk in het teken van onze nieuwe werkruimte. Ook werden verschillende restauratie-, educatie- en veldonderzoeksprojecten doorgenomen.

De vergadering was de eerste vergadering in het nieuwe jaar. Tijdens de vergadering werd hoofdzakelijk gesproken over de nieuwe werkruimte. Sinds begin februari beschikt de werkgroep over een eigen ruimte op het industrieterrein van het Galgeriet.

Dankzij deze ruimte (mogelijk gemaakt door de inspanningen van de historische vereniging Oud Monnickendam) kan de werkgroep zich verder ontwikkelen. Als de werkruimte is ingericht kunnen we straks bodemvondsten determineren, restauratieprojecten uitvoeren om deze uiteindelijk te deponeren in het archeologisch depot van Castricum. Daarnaast kunnen we dan al opgedane vondsten categoriseren en opslaan en toegankelijk maken in een Waterlandse database van bodemvondsten.

Tevens is het de bedoeling om in de werkruimte jong en oud kennis te laten maken met (archeologische) bodemvondsten uit  Waterland. Denk aan schoolkinderen die we een puzzel of knutselmiddag kunnen aanbieden om scherven weer in elkaar te puzzelen en te plakken.

Naast de werkruimte zijn ook verschillende projecten doorgenomen, zoals de restauratie van oude ijzeroven, educatieprojecten voor schoolkinderen en het dijkvakonderzoek tussen Katham en Uitdam, welke van belang is voor de voorgenomen dijkuitbreidingen.

Ook zijn de uitgevoerde veldonderzoeken (tussen september 2013 en januari 2014) besproken. Door het veldwerk in o.a. Marken en Broek in Waterland is de werkgroep in contact gekomen met leden van historische verenigingen uit Waterland, met interesse in archeologie.

artikel_kleinTenslotte wordt aan het einde van de bijeenkomst nog interessante artikelen uit de media besproken. Zoals het interessante artikel uit het Noordhollands Dagblad over de vele scheepswrakken in het IJsselmeer waarin archeoloog Michiel Bartels een betoog houdt over het belang om deze wrakken in kaart te brengen. Hiervoor is bij verschillende organisaties nog te weinig aandacht.

Kortom een gezellige vergadering met mooie aanknopingspunten om ook van 2014 weer een succesvol archeologisch jaar te maken.