Educatie Kans Waterland afgerond met archeologie diploma

Vorige week dinsdag was de laatste serie van vier lessen waarin kinderen naschoolse educatie konden volgen over archeologie. Na kasteel Swaensborch te hebben nagebouwd, scherven gedetermineerd, 17e eeuwse tegeltjes beschilderd, zoeken met metaaldetector konden de kinderen vorige week pijpenkoppen determineren en leren geld buideltjes maken. Na les ontvingen alle deelnemers hun eigen archeologie diploma.

Met de vier archeologie lessen, welke eind maart begonnen, konden de kinderen van de naschoolse educatie van Kans Waterland kennis maken met archeologie. Welke kastelen hebben er allemaal in Waterland gestaan en hoe werden 17e eeuwse tegeltjes beschilderd, hoe zoek je met metaaldetectors naar oude munten en hoe restaureer je een oude pot, waren vragen waarop de kinderen, door het zelf te doen, antwoorden op kregen.

De kinderen gingen met veel enthousiasme aan de slag, stelden vragen over functie van verschillende voorwerpen. Kortom, een geslaagd serie archeologie lessen voor de kinderen in Waterland.