Diverse vondsten aan de Vesting in Monnickendam

walbeschoeiingvestingmonnickendamDe afgelopen twee weken heeft de werkgroep veldwerk verricht aan de Vesting in Monnickendam. Aanleiding vormde de werkzaamheden aan de walbeschoeiing waar de firma Schilder en de Provincie Noord-Holland sinds juni dit jaar aan werken. Bij deze veldwerkzaamheden zijn diverse metalen vondsten gedaan en verschillend fragmentarisch aardewerk aangetroffen.

Nadat bij de walbeschoeiing aan de Vesting in Monnickendam verstoorde grond op de wallenkant opgeworpen werd heeft de werkgroep op twee zaterdagmiddagen archeologische waarnemingen verricht. Hierbij kreeg de werkgroep medewerking van de Provincie Noord-Holland en de firma Schilder.

bodempasglasornamentDe wallenkant was voor een deel uitgegraven om de nieuwe walbeschoeiing te kunnen plaatsen. Daarbij zijn verschillende vondsten gedaan. Er zijn o.a. recente vondsten gedaan van een 18e eeuwse baardmankruik en het binnenwerk van een zakhorloge uit vermoedelijk 1850 (zie nevenstaande foto rechtsonder). Ook zijn oudere vondsten gedaan zoals de bodem van een pasglas (1620-1650, foto linksboven), Weser-aardewerk (1600, foto linksonder) en een sluitsteen van een ornament (nog ongedateerd, foto rechtsboven). Daarnaast werd ook scherffragmenten van een porceleinen kan of bord teruggevonden.

Divers aardenwerk en porcelijn 1625  1650Nevenstaande foto laat divers fragmentarisch aardewerk zien. Met de klok mee: linksboven deel van een porceleinen schotel of kan, onbekend aardewerk, slib aardwerk. De datering van dit aardewerk is tussen 1620 en 1650.

Alle vondsten konden gerelateerd worden met stadsafval. Op een klein, aardewerken kannetje (archeologisch compleet) na waren de meeste vondsten fragmentarisch. Dit betekent dat de vondsten die destijds in de wallenkant zijn beland, al voor een deel kapot waren of incompleet. De vondsten laten wel zien dat (een deel van de) bewoners van Monnickendam niet krap bij kas zaten.

dwarsprofielopgeworpengrondNevenstaande foto laat een dwarsprofiel zien van de opgeworpen grond. Duidelijk zijn de plantenresten (riet e.d.) in de bovenste laag te zien. Een grijze laag daaronder (linksonder op de foto) laat sporen zien van bijelkaar geveegd zand (van een stoepje?). Dit werd ook aan de stadsrand in de wallenkant weggegooid.

Lees ook:
Actueel Broekertrekvaart; archeologische vondsten (website Provincie Noord-Holland, 7 november 2014)