Digitale erfgoedkaart dijkvakonderzoek

digitale_kaart_dijkvakonderzoekHet dijkvakonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Waterland, heeft naast een zo compleet mogelijke schriftelijke rapportage ook een digitale kaart opgeleverd (zie afbeelding links). Op deze kaart zijn de verschillende erfgoedlocaties met diverse icoontjes en lijnpatronen terug te vinden in woord en beeld.

Het dijkvakonderzoek uitgevoerd door de Archeologische Werkgroep Waterland in opdracht van de Gemeente Waterland is medio april afgerond. In de maanden februari en maart hebben diverse leden d.m.v. veldwerk de dijk steekproefsgewijs afgelopen en hebben daarbij al het erfgoed met behulp van coördinaten vastgelegd. Naast het veldwerk is er ook in de archieven gespit en op kaarten gezocht met het doel de erfgoedlocaties naast de vastgelegde locaties in het veld te leggen. Het onderzoek heet diverse bekende en minder bekende erfgoedlocaties opgeleverd die in een schriftelijke rapportage zijn opgenomen.

Naast deze rapportage is er ook een digitale kaart ontwikkeld met behulp van Google Maps. Op deze kaart zijn de verschillende erfgoedlocaties (waaronder dijkstructuren onder water, mogelijke scheepswrakken, verdwenen aanlegsteigers en fragmenten van erfgoedvondsten) in woord en beeld bij elkaar gebracht. Middels het in- en uitzoomen, en door te klikken op de verschillende icoontjes, worden de verschillende erfgoedlocaties nader verklaard.

Met behulp van een speciale pagina (inloggen vereist) op deze website is deze kaart toegankelijk.