Digitaal veldwerk in Waterland

Afgelopen zaterdag was de eerste keer dat de werkgroep “digitaal veldwerk” heeft verricht in Waterland. De gedane bodemvondsten zijn met bijbehorende foto’s en beschrijving direct opgenomen op de archeologische waardenkaart. Hoe we dat gedaan hebben lees je hieronder verder.

In het najaar van 2017 heeft de werkgroep samen met Monumenten & Archeologie (M&A) van de Gemeente Amsterdam een app in gebruik genomen waarin bodemvondsten, gedaan bij veldwerk in Waterland, op de vondstlocatie verwerkt kunnen worden. Met de app Collector for ArcGis (zowel voor Android als iPhone) kunnen we inloggen op de archeologischewaardenkaart van de Gemeente Amsterdam. In de app kunnen de vondst-Id, vondst-nr., vondstlocatie, vondstkenmerken en -omstandigheden genoteerd worden. Ook kunnen meerdere foto’s toegevoegd worden aan de vondstmelding.

Links is de kaart-modus te zien van deze app. Zodra je bent ingelogd krijg je de exacte positie te zien van de veldwerklocatie. Deze afbeelding komt overigens niet overeen met de veldwerklocatie van afgelopen zaterdag. Zoals je kunt zien kan door middel van het +-teken een nieuwe bodemvondst toegevoegd worden.

Heb je eenmaal een bodemvondst middels het plusteken toegevoegd dan kom je in het onderstaand scherm. Hier zie je een voorbeeld van een leeg “digitaal vondstkaartje” waarin de diverse vondstkenmerken (1 t/m 4) zoals hierboven aangegeven kort en bondig opgenomen kunnen worden. De X en Y-coördinaten van de vondstlocatie (5) hebben we even weggelaten, normaal gesproken worden deze door de smartphone (via 4G of GPS) bij 1 weergegeven. Foto’s worden toevoegd via het camera-icoontje (6) en worden gekoppeld aan de vondstkenmerken.

Ben je klaar met het toevoegen van de vondstkenmerken dan wordt via de optie “verzenden” de vondst toegevoegd aan de digitale waardenkaart. Voor de werkgroep is het een moderne en snelle manier van het vastleggen van bodemvondsten in Waterland.

Naast het ontwikkelen van deze app heeft de werkgroep na de zomer het andere aspect van het veldwerk voorbereid, namelijk het in kaart brengen van de landeigenaren en pachters. Deze lichten we in over het veldwerk waarbij het doel van onze werkzaamheden wordt aangegeven: het in kaart brengen en inventariseren van archeologisch waarden. De bodemvondsten worden in onze werkruimte verder gedetermineerd en vastgelegd in de Waterlandse vondstendatabase. Voordat we de weilanden en landerijen betreden vragen we altijd toestemming en melden ons bij de desbetreffende eigenaar cq. pachter.

Overigens vonden we afgelopen zaterdag divers houtwerk van oude walbeschoeiingen, muntjes en een visloodje (naast de gebruikelijke plastic afval, blikjes (en lipjes) en zilverpapier. Hieronder nog de verschillende instrumentaria die we bij ons hebben bij het veldwerk (de veldwerklocatie hebben we geel-zwart geblokt).