Determinatiemiddag in Zunderdorp

Op zaterdagmiddag 26 mei hebben leden van onze werkgroep, i.s.m. de werkgroep Historie van Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord, bodemvondsten van bewoners uit Landelijk Noord gedetermineerd in het wijkgebouw van de kerk in Zunderdorp. Tijdens deze determinatiemiddag werden vele fragmenten, die meer dan twintig bezoekers meebrachten, ondanks het mooie weer, nauwkeurig bekeken en gedetermineerd.

Met de determinatiemiddag wilden wij als Archeologische Werkgroep Waterland en Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord (Werkgroep Historie) bodemvondsten die bewoners recent of lang geleden hebben gedaan, determineren. Veel losse vondsten liggen namelijk bij mensen thuis zonder dat ze precies weten wat het object voorstelt of hoe oud het eigenlijk is. Voor onze werkgroep is het een mooi moment om in contact te komen met de lokale inwoners, want zij zijn vaak goed op de hoogte van lokale bodemverstoringen waar scherven of ander materiaal naar boven is gekomen. Daarnaast kunnen we onze eigen database met bodemvondsten verder aanvullen met interessante vondsten.

Ondanks het mooie en warme weer kwamen op zaterdagmiddag 26 mei meer dan twintig bezoekers uit Zunderdorp, maar ook Holysloot en Ransdorp, naar het wijkgebouw van de kerk in Zunderdorp.

Na ontvangst met koffie en cake werd eerst een korte presentatie gegeven over hoe determinatie in zijn werk gaat. Wat komt er allemaal bij het determineren van vondsten kijken en hoe kun je dat zelf ook doen, kwamen in de presentatie naar voren. De inwoners hadden diverse objecten meegebracht die door een aantal leden van onze werkgroep nauwkeurig werden bestudeerd. Daarvoor hadden we de beschikking over diverse naslagwerken en verschillend website.

Verschillende Majolica fragmenten, scherven, oude wijnflessen, tegels en fragmenten van gereedschappen passeerden de revue. Het wijkgebouw hadden we verder voorzien van een dwarsdoorsnede van de Waterlandse bodem (zie foto) en diverse borden met de geschiedenis van Landelijk Noord en Waterland.