Determinatiemiddag in De Oude School te Warder

Aanstaande zaterdagmiddag 25 mei organiseert de werkgroep i.s.m. Historisch Warder een determinatiemiddag in café-restaurant De Oude School in Warder. Tussen 14 en 16 uur kunnen belangstellenden uit Warder en omgeving hun eigen bodemvondsten laten determineren.

Met deze determinatiemiddag (in samenwerking met de historische vereniging Warder) willen we een vervolg geven aan de succesvolle determinatiemiddag in Zunderdorp (mei 2018) waar diverse inwoners uit Landelijk Noord hun eigen gedane bodemvondsten lieten determineren. Ook nu weer is het doel om de vele losse bodemvondsten, scherven en objecten die bij mensen thuis in de privé-vitrine (of op de schoorsteenmantel) liggen nader te bekijken. Velen weten van een object niet precies wat het voorstelt of hoe oud het eigenlijk is. Daarnaast kunnen er interessante bodemvondsten opduiken die het vermelden waard zijn of voor verdere determinatie in aanmerking komen. Bovendien is het voor onze werkgroep een mooie gelegenheid om in contact te komen met de lokale inwoners, want zij zijn vaak goed op de hoogte van lokale bodemverstoringen waar scherven of ander materiaal naar boven is gekomen. Daarnaast kunnen we de Waterlandse vondstendatabase deze bodemvondsten registreren .

De determinatiemiddag is op zaterdagmiddag 25 mei aanstaande in De Oude School van Warder. Aldaar zijn een aantal leden van de werkgroep aanwezig met een Waterlands bodemprofiel en kleine, mobiele vitrines met typen bodemvondsten die in Groot Waterland veel worden gevonden. Met behulp van diverse naslagwerken, archeologische vakliteratuur en internet worden de vondsten live gedetermineerd.