De funderingspalen van de Draaijbrug

funderingspalenDe vondst van de funderingspalen van de Draaijbrug aan het eind van de Atjehgouw heeft veel media-aandacht in de regio Waterland opgeleverd. Het Noordhollands Dagblad, de Rijdende Reporter van RTV-NH, Omroep PIM, Dichtbij.nl en Ons Streekblad hebben aandacht voor deze mooie vondst in de regio Waterland. Maar hoe zit het nu precies met deze brug?

De “archeologische vondst” zoals enkele media berichten is niet zo´n bijzondere vondst in de wereld van de archeologie, maar wel een hele mooie vondst voor de regio / lokale samenleving. Hierdoor hebben waarschijnlijk veel regionale en lokale media aandacht besteed aan deze vondst.
artikel_nhdHet is leuk om te zien dat de historie letterlijk boven water komt. Dankzij de werkzaamheden aan de nieuwe oeverbescherming langs de Broeker trekvaart, uitgevoerd door aannemer Schilder en de Provincie Noord-Holland, heeft de werkgroep aan het einde van de Atjehgouw de funderingspalen van de Draaijbrug kunnen terugvinden. Veel inwoners uit de omgeving wisten niet meer precies van het bestaan van deze brug af. Dan is het leuk om te weten dat langs een route waar dagelijks veel forenzen heen en weer reizen nog oude restanten van een draijpost liggen.

Historie
De Draijpost, vormde een verbinding over de eerste, uitgegraven sloot (1631) tussen Broek in Waterland en Monnickendam. Voor deze sloot ging de verbinding te water vanuit het Havenrak in Broek in Waterland via Gouwsloot (tussen de huizen door), langs de Keerngouw, en via de Hoge Sijl naar de Jeltesloot, die weer uitmondde in de Monnickmeer. Via het Monnickmeer voer men dan door naar Monnickendam. In 1634 werd deze sloot verbreed tot een trekvaart en een snellere verbinding naar Monnickendam kwam tot stand. Daarbij werd de draijpost vervangen door een vaste brug met verhoogde landhoofden. Echter, de brug bleef nog in lengte van dagen de Draaijbrug heten.

In de winter van 1779 werd deze Draaijbrug ten gevolge van hoog water, letterlijk weggevaren. In mei 1780 werd door de “Vijf Steden” een nieuwe brug geplaatst. ophaalbrug_1916Deze brug werd in een latere tijd weer vervangen door een ophaalbrug, die ook tengevolge van een watersnood (1916) weer sneuvelde (zie nevenstaande afbeelding).  Daarna werd de brug niet meer herbouwd maar werd de verbinding bij den draai tot in de jaren dertig van de vorige eeuw door Gerrit Oud onderhouden met een pontje.

De afbeelding is afkomstig uit een tijdschrift (welk tijdschrift is onbekend). De afbeelding toont de trouwe brugwachter met 4 koeien rechts op het brughoofd. Rechts op de afbeelding is ook de Telegraaf lijn zichtbaar die toenertijd langs de Broeker trekvaart liep. (afbeelding is afkomstig uit de collectie van de historische vereniging Oud Broek in Waterland).

Voor de werkgroep is het van belang te weten te komen of de oude funderingspalen afkomstig zijn van de brug uit mei 1780. Om dit uit te zoeken wordt een monster van één van de eikenhouten palen voor datering en dendrologisch onderzoek opgestuurd naar Duitsland. Volgens kenners is de boomstam afkomstig uit Slovenië. Het hout heeft wel een typische flauwe geur, eentje die lijkt op ham-kaas.