Landlopen langs de Alewijksloot

Medio mei heeft de werkgroep veldwerk uitgevoerd langs de Alewijksloot in het gebied wat Opperwoude heet, nabij Uitdam. Doordat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de vaart uitgediept heeft werd er veel bagger op de walkant gedeponeerd. Een mooie gelegenheid om eens te kijken wat er allemaal uit de vaart naar boven kwam. Lees verder

Het mysterie van de C | B blokjes

DSC_1646Een grijs blokje ter grootte van halve baksteen met de letters C | B erop! Niet ééntje maar zes stuks, kwamen afgelopen zaterdag bij veldwerk te voorschijn! Waarschijnlijk industrieel geperst. Leuk, maar wat en waarvoor zouden deze blokjes bedoeld zijn? En hoe oud zou het zijn? Allemaal vragen die bij onze werkgroep onbeantwoord bleven. Tot gisteravond. Lees verder

Bijzonder oude scherf bij Zunderdorp gevonden

badorf_scherffragment_vestingNaar nu blijkt heeft de archeologische werkgroep tijdens veldwerkzaamheden afgelopen zaterdagmiddag een bijzonder oud scherffragment van Badorf aardewerk aangetroffen. De scherf, met een datering tussen 700 – 900 na Chr., is tot nu toe één van de oudste scherven die de werkgroep in Waterland heeft aangetroffen! Lees verder

Diverse vondsten aan de Vesting in Monnickendam

walbeschoeiingvestingmonnickendamDe afgelopen twee weken heeft de werkgroep veldwerk verricht aan de Vesting in Monnickendam. Aanleiding vormde de werkzaamheden aan de walbeschoeiing waar de firma Schilder en de Provincie Noord-Holland sinds juni dit jaar aan werken. Bij deze veldwerkzaamheden zijn diverse metalen vondsten gedaan en verschillend fragmentarisch aardewerk aangetroffen. Lees verder