Bordfragment van prins Willem III van Oranje-Nassau duikt op in Monnickendam

blauw-wit-bordEen bordfragment met portret van een jonge prins Willem III van Oranje-Nassau is hiernaast afgebeeld. Al meer dan 2 jaar in het bezit van de Archeologisch Werkgroep en tot eind november wisten we niet welke persoon was afgebeeld op het bord. Hierna meer over de speurtocht naar het verhaal achter het bordfragment.

Het bordfragment is sinds april 2013 in het bezit van de werkgroep. Begin april 2013 werd aan de Pierebaan de oude walbeschoeiing vervangen. Daarbij werd de walkant uitgegraven om ruimte te maken voor de nieuwe palen van de walbeschoeiing. Bij het grondverzet werd veel grond met diverse scherven en puin op de walkant gelegd. Voor de werkgroep de kans om een kijkje te nemen.

Uit onderzoek bleek de walkant van de Pierebaan een favoriete plek te zijn waar de inwoners van Monnickendam een afval kwijt konden. De locatie was via het water snel te bereiken, waarbij de bewoners hun afval snel naar de walkant van de Pierebaan konden afvoeren. Daarnaast kalfden walkanten door de bekende waterwolf ook snel af. Hier kon het stadsafval van Monnickendam de grote gaten makkelijk opvullen.

In onze nieuwsbrief van oktober 2014 schreven we het volgende over dit blauw-witte bord:

Ook werd achter de huisartsenpraktijk de Hoed diverse scherven gevonden van een blauw-wit bord. In het hart van dit bord is een voorstelling afgebeeld  van een vrouw in een woonkamer met op de achtergrond een gordijn met draadjes. Ze draagt een doek met diverse  veren als versiering. Op  de gedragen doek is ook een hart afgebeeld.

Met de kennis van nu een geheel onjuiste determinatie. Het bord hebben we nu kunnen determineren tussen 1650 – 1702. De afgebeelde prins Willem III van Oranje-Nassau was op het bord 8 jaar oud. Op het bord staat de prins wel gespiegeld afgebeeld, in vergelijking met andere borden, zoals in het bezit van Het Rijksmuseum. Aan de rand van het bord alicanthus bladeren met enkele bloemen. De jonge prins is koninklijk afgebeeld met hoed en pluim in rijk gedecoreerde kamer.

Op de achterkant is geen datering of naam van de maker aanwezig. Hoogstwaarschijnlijk was het bord in de 17e eeuw in het bezit van een prinsgezinde familie uit Monnickendam. Deze familie wilde met een dergelijk bord hun Oranjesympathie uiten. Op zich niet vreemd, want Monnickendam was in deze periode Oranjegezind. Nadien is het bord waarschijnlijk in onbruik geraakt en belandt op de afvalhoop om te worden afgevoerd naar de favoriete vuilstortlocatie net buiten de stad aan de Pierebaan.

Het bord hebben we inmiddels toegevoegd aan de Waterlandse vondstendatabase van de werkgroep.