Bijeenkomst Ontdek Archeologie in Noord-Holland

foto_netwerkbijeenkomst_ontdek_archeologieVanochtend was een kleine delegatie van onze werkgroep aanwezig bij het overleg over het project van de Provincie Noord-Holland Ontdek Archeologie in Noord-Holland. Dit project vormt de proloog voor de feestelijke opening van het nieuwe provinciale depot genaamd het Huis van Hilde in Castricum. Lees verder voor het verslag van dit overleg.

Het project Ontdek Archeologie in Noord-Holland is op 1 juni gestart op vliegveld Bergen. Rondom het thema archeologie worden verschillende publieksactiviteiten, netwerkbijeenkomsten, veldexpedities voor terreinbeheerders tot symposia georganiseerd. De activiteiten worden uitgevoerd door de provincie, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Oneindig Noord-Holland. Met de start van dit project is het jaar 2014 uitgeroepen als jaar van archeologie, om in 2015 het Huis van Hilde feestelijk te openen.

Huis van Hilde
archeologischcentrumhildeHet nieuwe, provinciale archeologisch depot Huis van Hilde opent begin 2015 haar deuren (Zie artist impression, bron: WKH Architecten). In dit nieuwe onderkomen worden alle archeologische vondsten en collecties opgeslagen die de provincie in de loop van decennia heeft verzameld. Daarnaast kan iedereen de meeste belangrijke archeologische vondsten bekijken, zoals Willem en Hillegonda van Brederode, Hilde uit Castricum, de sarcofaag van Etersheim en de prehistorische kano’s van Uitgeest en Wieringermeer.

Naast dit depot staan ook een achttal gebieden centraal. In samenwerking met Cultuurcompagnie wordt voor een breed publiek archeologiefietsroutes ontwikkeld. Elk gebied heeft een eigen thema waar de belangrijkste archeologische vondsten centraal staan. Het doel hiervan is om te laten zien hoe rijk de provincie Noord-Holland is aan archeologische vondsten.

Over de 8 deelgebieden worden fietsroutes ontwikkeld die langs de belangrijkste archeologische locaties gaan. Elke maand staat een gebied centraal. Waterland staat in de maand september centraal met als thema “Pompen of verzuipen”.

Aan elke fietsroute is een tentoonstelling op locatie verbonden. Daarbij wordt een introductiepaneel, een vitrine (met archeologische vondsten uit het gebied) en panelen met enerzijds informatie over het Huis van Hilde, en anderzijds informatie over de route en activiteiten in het gebied weergegeven.

Alle archeologische vondsten en objecten, opgenomen in de fietsroutes, worden in januari 2015 overgebracht naar het Huis van Hilde en vormen de eerste tijdelijke tentoonstelling.

Om Ontdek Archeologie in Noord-Holland verder te promoten wordt opgeroepen om een #Archeoselfie te maken. Met name kinderen (maar ook volwassenen) vinden wel eens een scherf of munt. Of ontdekken een historische plek in het landschap, die de moeite waard is om vast te leggen. De archeoselfie is laagdrempelig en kan er voor zorgen dat archeologie als gesprekonderwerp een impuls krijgt.

Meer informatie vind je via www.huisvanhilde.nl of op Twitter @huisvanhilde of op Facebook.