Basiscursus archeologie in museum Kennemerland

Afgelopen zaterdag waren een drietal leden van de werkgroep aanwezig in het museum Kennemerland in Beverwijk. Op deze locatie was de tweede basiscursus archeologie georganiseerd door AWN Zaanstreek. Zaterdagochtend ging het over amateurarcheologie en bijbehorende wet- en regelgeving.

De tweede basiscursus archeologie ging over amateurarcheologie en de bijbehorende wet- en regelgeving. Welke regels zijn er voor de amateurarcheoloog en hoe kan hij zich het beste inzetten voor de (amateur)archeologie. Eliza van Rooijen (voorheen Cultuurcompagnie, thans Nationaal Museumfonds, kortweg NMF) verzorgde een korte presentatie met diverse sheets. Op dit moment verandert er e.e.a. omtrent de Monumentenwet uit 1988. Deze wet gaat over in een nieuwe Erfgoed- en Omgevingswet. Welke (nieuwe) regels zijn er opgenomen in deze wetgeving omtrent de amateurarcheoloog? En welke rol speelt metaaldetectie? Op deze vragen gaf Eliza van Rooijen antwoord aan diverse cursusdeelnemers..

De uitzonderingen van de zogenaamde certificeringsplicht kwamen in een volgende sheet aan de orde. In het nieuwe certificeringsstelsel wordt een specifieke rol voor de amateurarcheoloog bepaald. Als er bijvoorbeeld geen professioneel archeologisch onderzoek op een terrein nodig is dan mogen onder bepaalde voorwaarden vrijwilligers aan de slag. Dit kunnen verenigingen van vrijwillige archeologen zijn, maar ook dectectoramateurs of archeologen in opleiding (afkomstig van universiteiten of hogescholen). De vereisten zijn wel dat amateurs tot 30 cm de grond mogen beroeren en vondsten aanmelden bij gemeente of het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Kortom, diverse uitdagingen voor de amateurarcheologie in de nieuwe wetgeving.

De tweede presentatie werd gegeven door Roel van Gulik (voorzitter van AWN-afdeling 4) en ging over de bronstijdvondsten in en om het Oer-IJ.

De basiscursus werd zaterdag afgesloten met een rondleiding door het museum Kennemerland.