Archeologische workshop op OBS De Overhaal

Vorige week woensdagochtend hebben twee leden van de werkgroep een archeologische workshop georganiseerd voor de leerlingen van groep 5/6 van basisschool OBS de Overhaal in Zuiderwoude. Lees verder hoe deze workshop werd gegeven en wat de leerlingen allemaal hebben geleerd over archeologie.

Op woensdagochtend 6 februari was de Archeologische Werkgroep Waterland te gast op de OBS De Overhaal in Zuiderwoude. Op deze school stond voor groep 5/6 het thema archeologie centraal. Vragen als “op welke wijze kunnen voorwerpen ons meer vertellen over het verleden?” en “hoe gaan archeologen te werk bij het blootleggen van het verleden?” moesten door de leerlingen beantwoord worden. Ook konden leerlingen hun “eigen schatten” meenemen die zij zelf hadden gevonden. Deze vondsten werden door de aanwezige werkgroepleden besproken en gedetermineerd.

Naast de zelf meegebrachte voorwerpen in de vorm van “eigen schatten” konden de leerlingen diverse archeologische objecten determineren. Hiervoor kregen de leerlingen een eigen vragenlijst die zij individueel of in groepsverband zo goed mogelijk probeerden te beantwoorden. De werkgroep had diverse objecten, zoals een grape, oude dakpan, kloostermop, hoefijzer, blaker, pispot, bikkels, lepels en botten meegenomen. Naast deze objecten presenteerde de werkgroep ook een eigen gemaakte bodemprofiel van de Waterlandse bodem. De leerlingen probeerden – als volleerd archeologen – de verschillende grondlagen met daarin verwerkte vondsten te herkennen.

Na anderhalf uur hadden de leerlingen heel veel geleerd over archeologie in het algemeen en over de geschiedenis en archeologie van Waterland en Zuiderwoude in het bijzonder.