De Archeologische Werkgroep Waterland (AWW) kent ook een eigen “archeologisch reglement”. Dit is een huishoudelijk reglement met meerdere punten waar de leden van de werkgroep zich aan conformeren.

Huishoudelijk reglement

De Archeologische Werkgroep Waterland (kortweg AWW genoemd, onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Monnickendam, kortweg VOM genoemd) beschikt over een eigen “huishoudelijk reglement” bestaande uit onderstaande tien punten. Deze punten hebben betrekking op de vereniging maar ook op de AWW, vooral als het gaat om richtlijnen die de leden dienen aan te houden bij het verrichten van bodemonderzoek, veldwerk, veldwerk, veldonderzoek.

Op de ledenpas (hieronder verder genoemd als legitimatiepas) van de AWW wordt verwezen naar onderstaande richtlijnen van het huishoudelijk reglement.

Punt 1.: Vraag altijd toestemming voor het (detector)zoeken aan de landeigenaar of beheerder van de grond. Zoek niet op net ingezaaide akkers, weidegebied met vee of natuurgebied. Vrij zoeken mag in veel gevallen op stranden of recreatieterreinen. Het is verboden om te zoeken zonder toestemming, doe je dit wel dan is het diefstal.

Punt 2.: Legitimeer je met je legitimatiepas,  welke jaarlijks wordt verstrekt door de werkgroep.

Punt 3.: De legitimatiepas is alleen bestemd voor leden van de archeologische werkgroep.

Punt 4.: Laat munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en de politie waarschuwen.

Punt 5. Zoek nooit op archeologische terreinen of beschermde cultuurhistorische plekken (zoals kastelen, ruïnes, burchten etc.), tenzij je toestemming hebt verkregen van de bevoegde instanties om mee te helpen bij een archeologische opgraving.

Punt 6.: Neem zoveel mogelijk het metalen afval, zoals lood, koper of ijzer mee. Denk aan het milieu.