De Archeologische Werkgroep Waterland richt zich op de archeologie waarbinnen veldonderzoek, determinatie, educatie, exposities en tentoonstellingen kunnen worden onderscheiden.

Veldonderzoek

Het veldonderzoek is een populaire activiteit van de werkgroep. Elk najaar gaan we op pad om te speuren naar oude verkavelingspatronen, grondlagen of scherffragmenten. De ene keer zijn we te vinden in een weiland, de andere keer kijken we mee bij het bouwen van een schuur of het plaatsen van een ondergrondse papiercontainer. Het leuke is dat je van te voren niet weet wat je gaat tegenkomen. In feite een kleine speurtocht.

Binnen het veldonderzoek kun je eigenlijk drie onderdelen onderscheden. Ten eerste lopen we vaak de slootkanten in het najaar af. Dit noemen we het zogenaamde landlopen. Daarnaast kennen we nog inventariserend veldonderzoek en een kleine (nood)opgraving.

Determinatie

Na het (inventariserend) veldonderzoek wordt het archeologisch materiaal schoongemaakt, gedetermineerd, gedateerd, geconserveerd en/of gerestaureerd. Het zogenaamde determineren wordt uitgevoerd in onze eigen archeologische werkruimte waarbij de bodemvondsten en scherven eerst worden schoongemaakt. De scherven worden in een krat gedaan en onder water gezet in een spoelbak. Deze bak wordt voornamelijk ingezet bij een groot aantal vondsten. Nadat de bodemvondsten zijn schoongemaakt worden ze gedetermineerd.

Educatie

Om het archeologisch erfgoed dichterbij de lokale inwoners te brengen verzorgt de AWW regelmatig educatieve activiteiten, zoals een determinatiemiddag, introductielessen archeologie of detectorzoeken. Dit wordt gegeven aan schoolklassen, gericht op de jeugd. Daarnaast brengen we ook regelmatig bezoeken aan verenigingen om archeologie verder te promoten.

Exposities & tentoonstellingen

In samenwerking met lokale musea, kerken of andere verenigingen organiseren we regelmatig kortdurende tentoonstellingen of exposities. Elk jaar stellen we een vitrine samen met bodemvondsten in het Waterlandsmuseum De Speeltoren. Ook nemen we regelmatig deel aan Open Monumentendag.