Activiteiten

  • Bodemonderzoek in Zuiderwoude

    Bodemonderzoek

  • Voorlichting 65 jaar Monnickendam

    Educatie

  • Restaureren vondsten in werkruimte

    Restauratie

De werkgroep organiseert diverse activiteiten. De activiteiten bestaan enerzijds uit het verrichten van veldwerk (archeologische waarnemingen), het determineren van vondsten middels naslagwerken, het geven van voorlichting en archeologische educatie en het behouden en restaureren van de aangetroffen bodemvondsten. Anderzijds exposeren we de archeologische bodemvondsten voor inwoners van Waterland, van jong tot oud. Naast deze activiteiten voeren we ook historisch onderzoek uit.