Restauratie van de bodem van een kookpot deel 1

introrestaurerenAfgelopen dinsdagavond was de eerste restauratie-avond. Om de kennis van het restaureren binnen de vereniging verder te verspreiden (maar ook te waarborgen) hebben we een een aantal avonden ingepland om het restaureren van aardewerk van begin tot eind te laten zien. We beginnen met aanbrengen van gips in een enkele bodemgaten van een oude, aardewerken kookpot. In de bodem van deze kookpot ontbreken twee kleine scherven, dus een ideale bodem om de kunst van het restaureren te leren. Lees verder