Het doel van de Archeologische Werkgroep Waterland is het veiligstellen bij verstoring van het bodemarchief, middels waarneming, determinatie, restauratie, conservering, archivering, beheer, opslag, tentoonstelling en voorlichting van datgene wat is aangetroffen in de bodem van Waterland. Daarnaast willen we de kennis over en de geschiedenis van Monnickendam en Waterland bevorderen.

Laatste berichten:

De werkgroep is gevestigd in Monnickendam waar we de beschikking hebben over een eigen werkruimte. In deze werkruimte worden de bodemvondsten opgeslagen, waarvan diverse digitaal terug te vinden zijn in onze vondstendatabase. De objecten worden ingezet bij educatieve activiteiten, kortdurende exposities, tentoonstellingen maar ook publicaties. Hiervoor maken we gebruik van onze eigen collectie naslagwerken, waaronder boeken, tijdschriften, rapporten en andere literatuur.

Laatste vondsten:

Beschrijving Zalfpotje
Foto 1
Object nr. 2014009-1
Beschrijving Fragment vuurklok met wapen
Foto 1
Object nr. 2015323
Beschrijving Groengeglazuurde tegel
Foto 1
Object nr. 2018024

Recente berichten

  1. De werkruimte op Open Monumentendag Geef een reactie
  2. Schatgravers van jong tot oud bezoeken geslaagde determinatiemiddag in Warder Geef een reactie
  3. Determinatiemiddag in De Oude School te Warder Geef een reactie
  4. Verslag presentatie archeologie rondom Markermeerdijken Geef een reactie